Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται σε πρακτικές Ενσυνειδητότητας, Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται online, συνδυαστικά με Βιωματικές Ασκήσεις Αυτό-βελτίωσης (Well-Being), Ηχογραφημένο Διαλογισμό και Προσωπικό Σχεδιασμό Καθοδήγησης με την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας.

Η Θεραπεία Επίγνωσης εστιάζει στην ίαση:
  • μέσα από την γνώση του εαυτού
  • την επαφή με το συναίσθημα
  • την ανάδειξη ανθρώπινων αξιών και 
  • την εύρεση των ισχυρών σημείων του χαρακτήρα
Απώτερος σκοπός της θεραπείας, είναι ο θεραπευμένος να κατακτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια ζωή με νόημα, σοφία και επίγνωση.